2. zasedanje šolskega parlamenta OŠ Antona Globočnika

V ponedeljek, 29. 1. 2018 smo bili povabljeni na zasedanje šolskega parlamenta OŠ antona Globočnika, kjer smo  razpravljali o ŠOLSTVU IN ŠOLSKEM SISTEMU. Udeležili so se je vsi člani parlamenta, predstavitve so bile izvirne, tema je bila obdelana iz različnih zornih kotov. Izpostavljena so bila stališča, pogledi in ideje otrok, poudarek je bil na medgeneracijskem sodelovanju med učenci. S svojim obiskom so nas počastili podžupan Andrej Berginc, gospod Robert Pavšič, ga Ana Širca iz nevladne organizacije BOREO in ga Tatjana Rant iz Društva prijateljev mladine Postojna – Pivka. Sklepna ugotovitev zasedanja je bila, da šolo močno potrebujemo, da moramo ceniti znanje in učitelje, ki se z učenci vsak dan trudijo. Predvsem pa smo preko prispevkov spoznali razlike med šolo včasih in danes. 15. Februarja se bomo učenci s svojimi prispevki udeležili medobčinskega šolskega parlamenta v Košani.